クリサナ

ลักษณะงานที่ฉานทาม ต่อ

Posted on: September 28, 2009

งานที่ฉานทำ ต่อ

ประเภทของงานที่ต้องวางแผนคือ
1  งานที่มีปัญหา
2  งานที่ต้องปรับปรุง
3  งานที่สำคัญ ยุ่งยาก ซับซ้อน
4  งานใหม่
5  งานโครงการ
 
แนะนำ GANTT CHART และ PDCA ช่วยได้เยอะจ้า
 
งานนัดหมาย
ข้อควรปฎิบัติในการนัดหมาย
1 ต้องมีตารางกำหนดการนัดหมายของเจ้านาย
2 ต้องรักษาเวลาการนัดหมาย
3 ต้องเตือนเจ้านายเมื่อใกล้ถึงเวลานัดเสมอ
4 ต้องโรศัพท์ไปถามเพื่อเป้นการยืนยันการนัดหมายที่เจ้านายจะออกเดินไป ( ควรโทรก่อนล่วงหน้า 1 วันจะดีก่า )
5 หากมีการเปลี่ยนการนัดหมายต้องรีบแจ้งเจ้านายและลูกค้าอย่างรีบด่วน
6 ต้องจัดบริการความสะดวก 
7 ต้องสุภาพอ่อนโยนทั้งกิริยาและวาจาต่อทุกคนที่เข้ามาติดต่อ ( Service Mind )
8 Update phonebook
9 ต้องบริการ อาหาร เครื่องดิ่ม ตามกาละเทศะ ( คำนึงถึงความสำคัญ สถานการณ์ และอายุ )
 
รายละเอียดการจดบันทึกการนัดหมาย ( หลัก 5 W1H ) what when where why who +How
1 Who’s make the appointment
2 What’s the subject
3 Where
4 When + Time
5 การแต่งกาย แต่งอย่างไร
6 มีผู้รับเชิญไปร่วมงานประมาณใด
7 Why
8 หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อกลับ
 
Tips
1 ไม่ควรนัดหมายในวันจันทร์ ( เว้นแต่นายขอ ) เพราะวันจันทร์เป้นวันที่ยุ่ง
2 อย่านัดวันแรกของวันที่นายกลับมาจากเดินทาง
3 อย่านัดในวันที่ประชุมใหญ่เสร็จ
4 หลีกเลี่ยงการนัดประชุมสำคัญ 2 นัดไล่เลี่ยกัน
5 อย่านัดเวลาใกล้เลิกงาน
6 นัดหมายแต่ละครั้งควรเว้นช่วงเวลาไว้ 10-15 นาที
7 ควรเผื่อเวลาไว้สำหรับเซ็นต์งานประจำ
8 ห้ามนัดหมายซ้ำซ้อน
9 ทุกอย่างยีดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ ตามนายจ้า 🙂
 
การประสานงาน ( ที่บริษัทฯ เริ่มจะเป็นประสานงาแระ )
ยึดหลัก 5 น ( ตามที่ไปอบรมมา )
1 นุ่มนวล ( เก็บอารมณ์ ใจเย็น ) ไม่ช่ายเก็บกดนะ
2 หนักแน่น
3 แนบเนียน
4 แน่นอน
5 นอบน้อม
 
ประชุม
วัตถุประสงค์ของการประชุม
1 ข่าวสาร
2 แก้ปัญหา
3 ตัดสินใจ
4 ฝึกอบรม
5 ระดมความคิด
 
กระบวนการจัดการประชุม พิจารณาว่าสมควรจะจัดประชุมหรือไม่
การเตรียมการประชุม
1 การจัดทำงบประมาณ
2 การเลือกเวลาประชุม
3 การจัดระเบียบวาระการประชุม
4 การจัดเตรียมเอกสารการประชุม
5 การจัดทำหนังสือเชิญประชุม
6 การต้อนรับและการจัดเลี้ยง
7 การจัดเตรียมสถานที่ประชุม
8 การเตรียมอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์
9 การจดบันทึกการประชุม
 
 
การประเมินการประชุม
1 วัตถุประสงค์เหมาะสม
2 การเตรียมการประชุม
3 การดำเนินการประชุม
4 ข้อเสนอแนะ
 
งานสารบัญในสำนักงานแย่งออกเป็น
1 การรับเอกสาร
2 การปิดผนึกซองเอกสาร
3 การปฎิบัติงานเกี่ยวกับจดหมายออก
4 การส่งจดหมายหรือเอกสาร
5 การเก็บหนังสือเอกสาร
6 การรักษาหนังสือเอกสาร
7 การทำลายเอกสาร
 
ขั้นตอนการเก็บเอกสาร
1 การตรวจ (ควรเก็บหรือไม่ )
2 การบำรุงรักษา (ซ่อมแซม )
3 การทำดัชนีหรือการลงรหัส
4 การทำใบอ้างอิง ( อยู่ในแฟ้มใด )
5 การนำเอกสารเข้าแฟ้ม ( ก่อนต้องอยู่ด้านล่าง )
6 การเก้บแฟ้มเข้าตู้เอกสาร
 
วิธีการเก็บเอกสาร
1 การเก็บเอกสารตามลำดับตัวอักษร
2 การเก็บตามตัวเลข
3 การเก็บตามชื่อเรื่อง ( ลำดับตัวอักษร )
4 การเก็บตามภูมิศาสตร์ ( เรียงตามชื่อหน่วยงาน )
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements

  • None

Categories

%d bloggers like this: